Dit is de impact die we maken op de wereld. Zowel onze positieve impact als ook de voetafdruk, die we maken om de impact te realiseren. We streven ernaar om onze voetafdruk steeds verder te reduceren en in een goede balans te houden met de positieve resultaten die we ermee kunnen bereiken. Alles wat we niet kunnen reduceren compenseren we dubbel.

We verbeteren onze impact balans continue. Jaarlijks maken we balans op en stellen nieuwe doelen voor het volgende jaar.

TL;DR - Samenvatting

Met Prototyping Work hebben we dit jaar geweldige impact kunnen maken op drie van de Sustainable Development Goals van de VN. We hebben werk waardiger gemaakt, geholpen kwaliteitsonderwijs verder te innoveren en het welzijn van mensen verhoogt. Daar zijn we trots op.

Daarnaast hebben we NIET NIKS de wereld in geholpen: Een duurzaam (relatie-)geschenk waarmee je samen met anderen bomen laat planten. Hiermee hebben we samen meer dan 13.000 bomen laten planten, die per jaar bijna 33.000 kg CO2 opnemen. Dat is 77 keer zo veel CO2 als we zelf hebben uitgestoten:

Om dit allemaal te bereiken hebben we in totaal 4.247 kg CO2 uitgestoten. Dit was lastig in kaart te brengen, ook omdat nog niet alle leveranciers (scope 3) transparant over hun uitstoot zijn. Onze uitstoot ontstaat vooral door onze reizen naar klanten toe en voor een kleiner deel door energieverbruik in onze kantoren. We compenseren dubbel voor onze uitstoot, bovenop wat we met Niet Niks al hebben gerealiseerd. Omdat we klimaatpositief willen zijn.

Maar alleen door compensatie kun je nooit echt klimaatpositief zijn. Als we met z’n allen blijven doen wat we doen, dan stoten we gewoon te veel CO2 uit. Daar kun je niet tegenaan compenseren. Daarom is ons doel voor 2024 om onze uitstoot met 10% te verlagen. En in 2025 ook. En daarna elk jaar weer.

We houden jullie op de hoogte.

Wat je hier kunt vinden

Onze positieve impact

Onze hele missie en manier van werken is er op gericht om (sociale) impact te hebben op organisaties, de mensen daarbinnen en ook de community daar omheen. Ook in 2023 hebben we op die manier flink bijgedragen aan de positieve impact van die organisaties.

SDG 8: Waardig werk en economische groei

De basis van onze methodiek gaat over deze SDG.

Wij doen dit bijvoorbeeld bij Stipt, DDD Personeel en Quality uitzendbureau. Waarbij we arbeidsmigranten een fijne werk en leef omgeving geven.

SDG 4: Kwaliteitsonderwijs

We helpen verschillende organisaties in het onderwijs. Om te innoveren in hun manier van werken, beter samen te werken en het onderwijs te vernieuwen.

Dit doen we onder andere bij Hogeschool InHolland, Nimeto en GLU.

SDG 3: Goede gezondheid en welzijn

In al ons werk gaat het over het welzijn van de mensen in organisaties. Door het vergroten van autonomie verhogen we de zelfwerkzaamheid en daarmee de gezondheid van medewerkers.

NIET NIKS

Wat begon als een duurzaam relatiegeschenk voor onze eigen klanten groeide uit naar een sociale actie. Niet Niks is een kistje waarmee je bomen kan laten planten en dit als cadeau kan geven. De ontvanger kan Niet Niks ook zelf weer opwaarderen met nog meer bomen en hem weer doorgeven enzovoorts. Alle opwaarderingen zijn te volgen op de Niet Niks website. Zo creëer je een positieve kettingbrief voor de goede zaak.

In totaal hebben we met Niet Niks meer dan 280 mensen bereikt, die samen meer dan 13.000 bomen hebben laten planten. Goed voor bijna 33.000 kg CO2 opname per jaar. Dat is 77 keer zo veel CO2 als we met Prototyping Work hebben uitgestoten!

De bomen planten we via onze partner Eden Reforestation Projects. Zij planten niet alleen bomen maar werken met lokale communities om de bossen te herstellen, creëren banen en beschermen ecosystemen.

NIET NIKS - Duurzaam relatiegeschenk waar je wel mee kunt aankomen